Подобни мъдрости

 1. Щастлив е този, който, слушайки хулите за себе си, може да се възползува от тях, за да се поправи.

  (Уилям Шекспир)
 2. Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си

  (Елинор Рузвелт)
 3. По-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в царството Божие.

  (Евангелие от Матея)
 4. Себеотдаването е алфата и омегата на всяко учение за живота.

  (Йохан Хьойзинха)